Helsinki Windsurfing Club ry

Since 1973

Kevätkokous 2017

12.3.2017

Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen ravintola Eatosiin.

Esityslista
  1. Kokous avataan
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtajaa, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastaja
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään esityslista
  4. Edellisen kokouksen asiat
  5. Ilmoitusasiat
  6. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
  7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  8. Talkoot
  9. Käsitellään muut asiat

Ilmoittautumiset facebook-tapahtumaan.

- Heikki Rauhala, vpj