Helsinki Windsurfing Club ry

Since 1973

Kevätkokous 2020

20.3.2020

Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen 31.3.2020 klo 18.30 tällä kertaa erikoistilanteen vuoksi etänä.

Esityslista
  1. Kokous avataan
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtajaa, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastaja
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään esityslista
  4. Edellisen kokouksen asiat
  5. Ilmoitusasiat
  6. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
  7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  8. Talkoot
  9. Käsitellään muut asiat

Ilmoittautumiset ja kokouslinkki facebook-tapahtumasta.

- Heikki Rauhala, pj