Helsinki Windsurfing Club ry

Since 1973

Väistämissäännöt

Vesilläliikkujille on omat sääntönsä yhteentörmäyksien välttämiseksi.

Kulkuoikeusjärjestys on seuraava:

  1. ammattikäytössä olevat alukset
  2. purjeveneet
  3. lihasvoimalla kulkevat alukset
  4. moottoriveneet.

Kulussa olevan purjealuksen täytyy väistää:

  1. ohjailukyvytöntä alusta
  2. alusta, jonka ohjailukyky on rajoitettu
  3. alusta, joka harjoittaa kalastusta.

Lisäksi väylällä tapahtuvaa liikennettä kohtaan on muilla väistämisvelvollisuus.

Purjealuksilla on omat keskinäiset väistämissääntönsä:

Surffikyltti